Video 360 độ là gì? Vì sao video 360 độ được gọi là công nghệ của thời đại mới

Tất cả các video của “Q360-Xoay Tròn Cảm Xúc” sẽ được quay ở một góc 360 độ, tức là bạn sẽ xem và cảm nhận tất cả mọi góc độ của một không gian nơi tôi đã đi qua cùng với những đánh giá chân thực …