Video Marketing giúp doanh nghiệp lan truyền thương hiệu rộng và xu hướng Video 360 độ của thời đại

Thương hiệu cá nhân hay thương hiệu doanh nghiệp có nhiều cách để nhận dạng và khi đã có một thương hiệu tốt thì đâu là nơi để PR nó hiệu quả – tôi chọn Video Marketing vì đơn giản nó là phép màu kì diệu của Marketing thời đại số.